Pressemelding

Fila kan ikke opprettes.

22 brannsikrings-entreprenører går sammen og danner Protecta-kjeden
De fleste underentreprenører i Norge innen fagfeltet Passiv Brannsikring, med hovedvekt på branntetting og brannisolering har samlet seg og dannet sin egen kjede i Norge kalt Protecta-kjeden.
Kjedens formål er hovedsakelig å heve seriøsiteten i Norge, med felles opplæring av montører og prosjektledere, samt bruk av de høyeste sertifiserte produktene i Europa. Videre skal kjeden satse på landsdekkende avtaler slik at nasjonale kunder har tilgang til den samme kvalitet uavhengig av lokasjon. Ved at kjedens samlede innkjøp blir vesentlig høyere enn hver for seg, vil man selvfølgelig også kunne være mere prismessig konkurransedyktig.
Kjeden vil få en omsetning på cirka en halv milliard kroner, og vil bli den største aktøren i Norge innen passiv brannsikring, da med hensyn til branntetting og brannisolering.
Kontoret skal lokaliseres i Oslo, og ansettelsesprosessen av en ny daglig leder er godt i gang. Kjeden er representert over hele Norge fra Kristiansand i sør til Tromsø i Nord.
Hele 20 av de 22 medlemsbedriftene har også valgt å gå inn på eiersiden i den nye kjeden og skutt in aksjekapital, noe som sikrer solidaritet og fremtiden for alle medlemmer uavhengig av lokasjon og størrelse på det enkelte selskap.

Generelt

Protecta skal være en landsdekkende kjede av spesialfirmaer innen branntetting og brannisolering som skal tilby ett komplett spekter av entreprenørtjenester innen fagområdet. Felles tjenester og opplæring skal gjøre kjeden til den mest konkurranse-dyktige aktøren i Norge, og sikre at kunden alltid får utført tjenester med kompetanse og kvalitet til rett pris. Protecta-kjeden skal være ett solid kvalitetsmessig alternativ og byggebransjens foretrukkede førstevalg.
Hvorfor er dannelsen av kjeden så viktig?
Passiv brannsikring og spesielt brannseksjonering og celleinndeling er det som beskytter våre liv og verdier hver eneste dag både hjemme, på jobb og i skoler og barnehager. Det hindrer også bybranner som historisk sett har lagt hele byer i ruiner.
Det er da viktig at de som utfører slikt arbeide har den nødvendige kompetansen.

Sertifiserte løsninger

Protecta-kjeden skal benytte produkter av varemerket Protecta® som gjennom mange år er bevist å være spekteret til branntetting og brannisolering med den høyeste kvalitet og mest omfattende sertifisering i Europa. Kjedens medlemmer er spesielt opplært til å benytte disse produktene for å få en ferdig sertifisert brannteknisk løsning, og alt sammen foregår i tett samarbeide med produsenten av disse produktene, Polyseam AS.

Tilhørighet & Seriøsitet

Protecta-kjeden skal kun bestå av seriøse aktører med godt rykte. Protecta-kjedens medlemmer må gjennomgå kurs/opplæring av montører og eventuelt andre ansatte innen brannteknikk. Opplæring vil både fokusere på brannsikkerhet og på effektivisering av installasjoner slik at alle montører utfører arbeider forskriftsmessig og med tilfredsstillende estetikk samt med kostnadseffektive metoder.
Protecta-kjeden vil kunne tilby tjenester til større eiendomsbesittere og entreprenører som har behov for samme kvalitet og pris på bygg i flere landsdeler. Protecta-kjedens medlemmer vil kunne leie ut, og leie inn montører fra andre medlemmer, slik at mindre medlemmer utenfor de største byene også har mulighet til å ta større byggeprosjekter noe som gir oppdragsgivere større fleksibilitet. Enkelte av Protecta-kjedens medlemmer har montører med spesialkompetanse som kan utføre oppdrag for andre medlemmer som ikke har denne kompetansen i egen bedrift, som eksempel sprøyting av brannmaling med høy estetikk.
Med mange medlemmer og langt større innkjøp enn den enkelte medlem hver for seg, vil kjeden forhandle frem gode innkjøp og dertil besparelser for oppdragsgiver. Samtlige medlemmer skal: Sørge for å utføre arbeider med høy grad av kvalitet, korrekthet og presisjon. Sørge for ett godt rykte i bygg- og anleggsbransjen. Sørge for at samtlige montører gjennomgår opplæring i bruk av produkter. Det foretas også stedlig kontroll på byggeplass og av kvalitetssikringssystemet ovenfor den enkelte medlem for å sikre at kvaliteten ivaretas av alle medlemmer.

Medlemmene

Per dags dato er disse entreprenørene medlemmer: Abmas Fireproof, Brann og Sikkerhetsforum AS, Bratex AS, Bygg & Brannsikring Østlandet AS, Bygg og Brannsikkerhet AS, Byggimpuls AS, C&M Brannsikring AS, Damsgård Brannsikring AS, Flo Brannsikring AS, Fønix Brannsikring AS, Lilleland AS, Norbras AS, Norèn Maler og Byggtapetserfirma AS, Norfug AS, Oslo Brannsikring AS, Prosjekt og Brannsikring AS, Roger Holm Prosjekt AS, Røsholt Bruun AS, Thermax AS, Thermax Brannsikring AS, Vennesla Bygg og Brannsikring AS og Vestfold Brannsikring AS.

© 2014-